Empatinin Gücü


İkisi de kötü bir şey olmamasına rağmen empati ve sempati tamamen farklı şeylerdir. Sempatide kişiye "her işte bir hayır vardır" şeklinde yaklaşılırken, empatide kişiyle duygusal bir bağ kurulur. Yukarıdaki videoda empati ile sempati arasındaki farklar sunulmaktadır.

Empatik biri olmanın anahtarı, başkalarını yargılamamak yada problemin üstünü örtmeye çalışmamaktır. Çünkü bunların kişiye hiçbir yararı dokunmaz ve bu şekilde problem bir çözüme kavuşamaz. Empati yapabilen birine göre amaç, kişiye onun yanında olduğunuzu ve onun nasıl hissettiğini anladığınızı hissettirmeye çalışmak olmalıdır. Empati, birlikte hissetmektir. Empatinin Gücü