Özgüven ve Sağlıklı Kişilik Gelişimi

Sağlıklı kişilik gelişimi sürecinde özgüven önemli bir rol oynar. Genel olarak özgüven, kişinin kendi yeteneğine inancıdır. Küçük yaştan itibaren oluşur ve anne-baba, sosyal çevre gibi etmenler tarafından desteklenir ve beslenir. 

Özgüvenin oluşmasında en büyük etmenlerden biri olan anne-babaya büyük roller düşmektedir. Çocuğu sevmekle yetinmeyip sevdiğini söyleyen, temas eden, onun arkasında olduğunu hissettiren ebeveynler çocukta özgüven duygusunun yeşermesine yardımcı olurlar. 

Öte yandan, kendini tanımak, özgüven için önemli bir etmendir. Güvensizlik ve başarısızlık korkusu gibi duygular özgüveni düşürür. Kişinin, bu duyguların kaynağını tanımlayabilmesi sağlıklı bir kişilik gelişimi için gereklidir. Ayrıca, hatalardan ders çıkarabilmek de sağlıklı kişilik gelişimine ve dolayısıyla özgüvene etki eder. 

Kişinin belli bir bilgi birikimine sahip olması ve kendini alanında geliştirmiş olması da sağlıklı kişilik gelişimi ve özgüven için gereklidir. Yeterli bilgi birikimine sahip kişi kendi fikirlerini destekleyebilir ve kendi argümanını ortaya koyabilir. Böylece, diğerleriyle daha rahat iletişim kurar ve bu da özgüveni arttırır. 

Sonuç olarak, özgüveni yüksek kişinin kendi başarısına inancı da yüksek olacağından, ideallerini özgüveni düşük birine göre daha kolay gerçekleştirebilir. Özgüveni yüksek insanlar; kendinin güçlü ve zayıf yanlarını bilen, kendini telkin edebilen, pozitif düşünebilen, sorumluluk kabul edebilen, iyi alışkanlıklar geliştirebilen, kendisiyle barışık kişilerdir.

Yazan: Mert TATLI


Özgüven ve Sağlıklı Kişilik Gelişimi